Karijoen kuntastrategia 2025

Karijoen kunnan hallintosääntö 1.6.2017

Karijoen kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2016-2017

Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016