RAJAMÄENKYLÄN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVALUONNOS

Rajamäenkylä / Kaavakartta luonnos

Rajamäenkylä / Osayleiskaavojen selostus

Rajamäenkylä / Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rajamäenkylä / Liite 2_1 Melumallinnus

Rajamäenkylä / Liite 2_2 Melumallinnus_yhteisvaikutukset

Rajamäenkylä / Liite 3_1 Välkemallinnus

Rajamäenkylä / Liite 3_2 Välkemallinnus_yhteisvaikutukset

Rajamäenkylä / Liite 4_1 Layout_optimointi

Rajamäenkylä / Liite 5 Näkyvyysalueanalyysi

Rajamäenkylä / Liite 6 Kuvasovitteet

Rajamäenkylä / Liite 7_1 Linnustoselvitys_avoin aineisto

Rajamäenkylä / Liite 8_1 Melu_hankealue

Rajamäenkylä / Liite 8_2 Melu_yhteisvaikutukset

Rajamäenkylä / Liite 8_3 Välke_hankealue

Rajamäenkylä / Liite 8_4 Välke_yhteisvaikutukset