PERKIÖN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOS

Perkiön tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos / 22.12.2014

Perkiön tuulivoimapuiston kaavaselostus / 22.12.2014

Kaavaselostuksen liitteet:

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhteenveto OAS:sta saadusta palautteesta

Viranomaisneuvottelun muistio 17.4.2014

Melumallinnus

Matalataajuisen melun mallinnus

Varjostusmallinnus

Näkyvyysanalyysi ja valokuvasovitteet

Karijoen Perkiön luontoselvitys

Karijoen Kakkorin ja Perkiön linnustoselvitys 2013

Linnustoselvityksen täydennys 2013

Perkiön tuulivoimala-alueen arkeologinen inventointi