KAKKORIN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVALUONNOS

Kakkorin tuulivoimapuiston osayleiskaavaluonnos / 22.12.2014

Kakkorin tuulivoimapuiston kaavaselostus / 22.12.2014

Kaavaselostuksen liitteet:
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Yhteenveto OAS:sta saadusta palautteesta

Viranomaisneuvottelun muistio 17.4.2014

Melumallinnus

Matalataajuisen melun mallinnus

Varjostusmallinnus

Näkyvyysanalyysi ja valokuvasovitteet

Karijoen Kakkorin luontoselvitys 2013

Karijoen Kakkorin ja Perkiön tuulivoimakohteisen linnustoselvitys 2013

Linnustoselvityksen täydennys 2013

Kakkorin tuulivoimala-alueen arkeologinen inventointi