Karijoki vaakuna
Karijoki vaakuna
Etusivu Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Karijoki-linkit

Takaisin

Yksinyrittäjien avustus
Yksinyrittäjien avustus on haettavissa Karijoen kunnalta 14.4.2020 alkaen.

Linkki hakulomakkeeseen sivun alalaidassa.

Kenelle avustus on tarkoitettu?

AVUSTUS ON TARKOITETTU YRITTÄJÄLLE, JOKA
 • harjoittaa yksin taloudellista toimintaa

 • on yrittäjä tai ammatinharjoittaja

 • jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät

 • on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.


 • AVUSTUS ON TARKOITETTU PÄÄTOIMISILLE YRITTÄJILLE
 • yrittäjä on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000 euron yrittäjätulon tai laskutuksen. Jos yritys on aloittanut alle 6 kk sitten, tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

 • Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäjäkohtaisesti. Mikäli yrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa hän työskentelee päätoimisesti.


 • Avustuksen saamisen edellytykset
  YKSINYRITTÄJÄN TALOUDELLINEN TILANNE JA LIIKEVAIHTO OVAT HEIKENTYNEET KORONAEPIDEMIAN TAKIA 16.3.2020 JÄLKEEN.
 • Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta 16.3.2020 jälkeen. Tämä tulee esittää hakemuksessa. (todennetaan jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot).

 • Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.


 • YKSINYRITTÄJÄLLA ARVIOIDAAN OLEVAN EDELLYTYKSET KANNATTAVAAN LIIKETOIMINTAAN
 • Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätöksen tai veroilmoituksen mukaan (hakemukseen tulee liittää tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Jos yrityksen toiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

 • Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi (tämä suunnitelma laitettava hakemuksen liitteeksi).


 • Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?
 • Avustus on 2000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Hakijalla ei ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.

 • Hyväksyttävänä kuluna ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.

 • Korvaus voidaan myöntää 16.3.-31.8.2020 syntyneisiin kustannuksiin. Avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020.


 • Muuta huomioitavaa
 • Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjälle maksamansa avustukset Verohallinnolle.

 • Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen, syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslain 7§ 3 momentin mukainen sopimus.

 • Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus.

 • Väärinkäytöstapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi.

 • Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.

 • Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ-ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.

 • Yksinyrittäjän tuen lisäksi, hakija voi hakea laajennettua työttömyysturvaa.


 • Hakemuslomake yksinyrittäjän avustuksesta
  14.04.20
  Uutisotsikot:
  Bonuskampanja (03.09.20)
  Koronatiedote lapsiperheille (26.8.2020) (26.08.20)
  Kasvomaskien käyttäminen ja jakelu (21.08.20)
  Valtakunnallinen kilometrikisa 2020 (04.05.20)
  Yksinyrittäjien avustus (14.04.20)
  Karijoki-Äppi on nyt ladattavissa! (03.04.20)
  Toimintaohjeet koronavirustartuntaa (COVID-19) epäiltäessä (12.03.20)
  Kuntosalin aukioloaikoja laajennettu (28.08.17)
  Karijoen kunnan Facebook-sivut on avattu - tervetuloa tykkäämään sivuistamme! (30.06.17)
  Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus (16.12.15)