Karijoki vaakuna
Karijoki vaakuna
Etusivu Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Karijoki-linkit

Takaisin

Rajamäenkylän tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaihe
KUULUTUS RAJAMÄENKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHE

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 §:n ja asetuksen (MRA) 30 §:n mukaisen valmisteluvaiheen kuulemiseksi ilmoitetaan Rajamäenkylän tuulivoimaosayleiskaavan kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.

OX2 Wind Finland Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Isojoen ja Karijoen kuntien alueelle. Kaavoitettava alue Karijoella on noin 19,5 km2 ja alueelle suunnitellaan 13 voimalaa. Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa tai asemakaavaa. Alue sijoittuu haja-asutusalueen pienkylien väliselle asumattomalle alueelle ja alueella sijaitsee laajoja suoalueita ja metsätalouskäytössä olevaa metsää. Alue on osoitettu lainvoimaisessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa 1 tuulivoimaloiden alueeksi.

Tuulivoimaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena siten, että sen perusteella voidaan suoraan myöntää rakennusluvat tuulivoimaloille (maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §).

Karijoen kunnanhallitus on kokouksessaan 28.10.2019 § 123 hyväksynyt Rajamäenkylän osayleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 30.10.- 2.12.2019 väliseksi ajaksi. Asiakirjoihin voi tutustua kunnanvirastossa virka-aikana sekä sähköisesti Karijoen kunnan nettisivulla osoitteessa www.karijoki.fi.

Nähtävillä oloaikana osallisilla on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen. Mielipiteet osayleiskaavaluonnoksesta tulee toimittaa 2.12.2019 klo 15.00 mennessä kunnanvirastoon, osoitteella Karijoen kunta, Kristiinantie 3, 64350 Karijoki tai sähköpostilla osoitteeseen kunta@karijoki.fi.

Yleisötilaisuus
Rajamäenkylän tuulivoimapuiston Karijoen kaavoitusta koskeva yleisötilaisuus pidetään tiistaina 12.11.2019 klo 18 osoitteessa Nuorisoseuran talo, Kristiinantie 8, Karijoki. Yleisötilaisuudessa esitellään myös kaavoituksen kanssa yhtä aikaa vireillä olevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus. Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Lisätietoja antaa
Kunnanjohtaja Marko Keski-Sikkilä, p. 050 449 7969, etunimi.sukunimi@karijoki.fi
Karijoella 29.10.2019
Kunnanhallitus
Aineisto ja liitteet
30.10.19
Uutisotsikot:
Karijoen ja Isojoen yhteinen Yritys- ja elinvoimakoordinaattori haussa (30.01.20)
Maksuttomat liukuesteet ikäihmisille (07.11.19)
Rajamäenkylän tuulivoimapuiston osayleiskaavan valmisteluvaihe (30.10.19)
EU-tietosuoja-asetuksen mukainen rekisteröidyn informointi (29.05.18)
Kuntosalin aukioloaikoja laajennettu (28.08.17)
Karijoen kunnan Facebook-sivut on avattu - tervetuloa tykkäämään sivuistamme! (30.06.17)
Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus (16.12.15)